திறக்கும் நேரம்: திங்கள் – வெள்ளி (காலை 8 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை) & சனி (காலை 8 மணி முதல் இரவு 12 மணி வரை)

திறக்கும் நேரம்: திங்கள் – வெள்ளி (காலை 8 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை) & சனி (காலை 8 மணி முதல் இரவு 12 மணி வரை):
 • தேசிய மனநல நிறுவனத்தின் அனைத்து பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி தேவைகளையும் ஒருங்கிணைத்து வெளிப்புற பயிற்சிக்கு உதவுவதே பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி பிரிவின் நோக்கம்.
 • தேசிய மனநல நிறுவனத்தின் அனைத்து பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி தேவைகளையும் ஒருங்கிணைத்து வெளிப்புற பயிற்சிக்கு உதவுவதே பயிற்சி மற்றும் ஆராய்ச்சி பிரிவின் நோக்கம்.
 • 2 பெரிய விரிவுரை அரங்குகள்
 • 1 சிறிய குழு விவாத அறை
 • 4 தேர்வு அறைகள்
 • 1 சந்திப்பு அறை
 • தேசிய மனநல நிறுவனத்தின் நூலகம்: மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள் மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய சுகாதார ஊழியர்களுக்கான உளவியல் குறித்த இலங்கையின் மிகப்பெரிய புத்தகங்களில் ஒன்றாகும்
 • தயவுசெய்து எங்களுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள் அல்லது எங்கள் இடங்களை முன்பதிவு செய்ய எங்களை அழைக்கவும்.
முக்கியமான:
 • பயிற்சிக்கான அனைத்து வெளிப்புற கோரிக்கைகளும் கடிதம் அல்லது மின்னஞ்சல் வழியாக இருக்க வேண்டும்.
 • தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேலைவாய்ப்புக்காக பயிற்சி பிரிவில் கொடுக்கப்பட்ட படிவத்தை நிரப்பவும்.
 • தேசிய மனநல நிறுவனத்தில் செய்யப்படும் அனைத்து ஆராய்ச்சிகளும் எங்கள் சொந்த நெறிமுறை மறுஆய்வுக் குழுவால் அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும்.

தொலைபேசி நீட்டிப்பு: 297

தகவலில் ஏதேனும் பிழை உள்ளதா? எங்களுக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்.